11. lipanj 2024. | Autor: Maja Hrešć

Na 9. sjednici Gradskog vijeća izglasan rebalans proračuna

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina u utorak se održala 9. sjednica Gradskog vijeća uz prisustvo 20 vijećnika, gradonačelnika dr. sc. Nevena Bosilja i zamjenika gradonačelnika Miroslava Markovića.

Pitanja na Aktualnom satu postavili su Mario Lešina, Klara Huzjak, Gordana Marsenić, Dražen Jagić, Biserka Ivek, Lidija Maček, Josip Garić, Gordana Kišak, Leonard Sekovanić, Damir Đopar, Dubravka Novak, Danijela Puškadija, Danka Marić-Paravinja, Lovro Lukavečki, Ivan Čehok, Stjepan Cepanec i Aranka Oreški.

Predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki utvrdio je dnevni red sjednice koja se po prvi put održala u novom prostoru dvorane Gradskog vijeća.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, kao i svih programa prihvaćen je većinom glasova. Također je većinom glasova prihvaćen rebalans Proračuna Grada Varaždina.

Gradsko vijeće primilo je na znanje izvješća o radu gradskih tvrtki i ustanova te Informaciju o provedbi projekta Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina kojom se stvaraju preduvjeti za donošenje odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta za mlade, Gradsko vijeće prihvatilo je većinom glasova. Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u Varaždinskoj ulici u Gornjem Kućanu. Tom Odlukom se stvaraju uvjeti za provođenje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na koji se mogu javiti samo mlade osobe, odnosno mlade obitelji i po povoljnijim uvjetima kupiti građevinsko zemljište za izgradnju isključivo obiteljske kuće, a sve to u svrhu poticanja demografske obnove, urbane regeneracije, smanjivanja iseljavanja i pomoći mladim obiteljima.

Vijećnici Gradskog vijeća prihvatili su Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje dijela nekretnine u vlasništvu Grada k.č.br.1797, z.k.ul.1351 k.o.Varaždin, Franjevački trg 5, u naravi palača Patačić Gradskom Muzeju Varaždin. Kao spomenik nulte kategorije, Grad želi sačuvati palaču i omogućiti građanstvu da uz muzejski postav ima pristup njezinoj unutrašnjosti. Sada će se dio palače dati na korištenje Gradskom muzeju koji će u njoj, u prizemlju i na prvom katu, organizirati galerijski postav, dok će drugi kat koristiti Grad Varaždin za rad upravnih tijela Grada.

Gradski vijećnici su većinom glasova prihvatili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Program potpora s još jednom mjerom iz područja „Poticanje konkurentnosti i poduzetništva“ pod nazivom „Sufinanciranje troškova zakupa u Tehnološkom parku Varaždin poduzetnicima – početnicima“. Cilj je pomoći onima koji namjeravaju ili su tek pokrenuli svoj posao da u prve 3 godine nakon pokretanja poslovanja i izlaska na tržište, optimiziraju troškove svog poslovanja i tako povećaju vjerojatnost opstanka na tržištu. Za 1. godinu zakupa bi se putem ove mjere sufinancirao iznos u visini od 60% tržišne cijene zakupnine, za 2. godinu zakupa iznos u visini od 40% tržišne cijene zakupnine, a za 3. godinu zakupa iznos u visini od 20% tržišne cijene. Ova mjera će doprinijeti razvoju novoosnovanih tvrtki koje potiču inovativnost, razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija te zadržavanju kvalificirane radne snage na području Grada Varaždina.

Gradsko vijeće Grada Varaždina raspravilo je o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te nakon toga s Popisa važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Varaždina, javnim glasovanjem izabralo 9 članova Savjeta mladih Grada Varaždina: Dorotea Strelec, Luka Antončić, Hana Polansky, Vito Martinčević, Karlo Težak, Hana Kontrec, Mirta Venchiarutti-Cikač, Patrik Klarić i Luka Šprem-Novak.