28. rujan 2018. | Autor: Maja Hrešć

9. javni kolegij gradonačelnika

Gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok sa svojim je suradnicima u Gradskoj vijećnici održao 9. javni kolegij.

Na samom početku gradonačelnik je napomenuo da se već sad krenulo s izradom Nacrta proračuna za 2019. godinu naglasivši da su financijski prihodi Grada stabilni, viši od očekivanih, te da je zahvaljujući dobrom gospodarenju, Grad u protekloj godini ostvario višak. U sljedećih nekoliko mjeseci u Varaždinu se očekuje nekoliko novih investicija, postoje najave novih gospodarskih aktivnosti u Brezju te se u proljeće kreće s dogradnjom Tehnološkog parka.

Grad Varaždin jedan je od vodećih gradova u Republici Hrvatskoj prema ulaganju u obrazovanje. Gradonačelnik je izvijestio da su II. i V. osnovna škola prijavljene na projekte za energetsku obnovu, a najavljena dogradnja VI. osnovne škole, s obzirom na novi natječaj, krenut će na proljeće. 

Na kolegiju je bilo govora i o mnogobrojnim projektima na koje se prijavljuje Grad Varaždin. U prvom polugodištu ove godine gradska agencija Sjever Dan prijavila je ukupno 31 projekt, a na području grada Varaždina provodi se ili je prihvaćeno projekata u vrijednosti 5,4 milijuna eura, u što nisu uključeni projekti poput Aglomeracije ili Pomoćnika u nastavi. U smislu projekata i ulaganja u zajednicu, trenutno je u tijeku 9 višegodišnjih projekata kojih je Grad nositelj ili partner iz europskog socijalnog fonda i regionalnih projekata, ukupne vrijednosti preko 60 milijuna kuna, od kojih Gradu ostaje 7 milijuna kuna.

Zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica izvijestila je novinare kako će se u Centru Tomislav Špoljar početi provoditi poludnevni boravak, a za osobe s poteškoćama koje izlaze iz sustava odgoja i obrazovanja, Grad pokreće socijalnu uslugu Rane intervencije.

Od 1. do 7. listopada u Varaždinu održava se Dječji tjedan, godišnja akcija posvećena djeci s brojnim aktivnostima i zanimljivim programom kao doprinos podizanju opće svijesti o položaju djece u današnjem društvu.

Gradonačelnik se dotaknuo i aktualne teme uređenja dječjih igrališta. U prigradskom naselju Hrašćica otvoreno je prvo od deset dječjih igrališta koja će se u idućih par mjeseci graditi, obnavljati ili dograđivati, a za što će Grad Varaždin izdvojiti više od 250.000 kuna. Iduće na redu je igralište u Gornjem Kućanu, zatim slijede igrališta u ulicama Vilka Novaka, Masarykovoj, Stjepana Vukovića, na području POS-a u Jalkovečkoj, u Harambašićevoj, Vukovarskoj, Širokim ledinama, Franje Seljana, u Hrašćici kod gradskih stanova te u Donjem Kućanu kod 7. osnovne škole.

Na radost svih vježbača, kod Sportske dvorane Graberje počeli su radovi na uređenju Street workout parka, te na uređenju igrališta za djecu s posebnim potrebama od kojih će jedno biti kod Graberja, a drugo u POS naselju. Na Gradskim bazenima Varaždin provodit će se obuka neplivača svih učenika 2. razreda osnovnih škola na području grada. Prva grupa počinje 9. listopada 2018. godine.

Po zakonskoj obvezi, počela je isplata naknada za ogrjev na koju ima pravo 139 korisnika zajamčene minimalne naknade, u ukupnom iznosu 132 050 kn, odnosno 950 kuna po korisniku.