04. prosinac 2020. | Autor: Maja Hrešć

30 milijuna kuna iz EU fonda – najljepši poklon za Dan grada Varaždina

Grad Varaždin, zajedno sa još 19 drugih gradova i općina, uspješno je završio i treću fazu prijave sortirnice za dobivanje sredstava iz EU fonda.

Projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala i drugih materijala – sortirnica“ prošao je 3. fazu postupka dodjele i spreman je za završnu fazu odnosno popisivanje ugovora o dodjeli sredstava.

„I ovo pokazuje odličnu organizaciju kako Grada i naših partnera iz općina i gradova tako i naše tvrtke Čistoća. Premda je riječ o iznimno bitnim postrojenjima, malo je gradova u Hrvatskoj bilo spremno za prijavu, a nekima koji su se prijavili odbijene su prijave. Sortirnica je bitan dio cjelokupne strategije gospodarenja otpadom. S izgradnjom sortirnice bit će moguće smanjiti troškove ukupnoga zbrinjavanja otpada, uspostavit će se nova tehnologija i zaposliti ljudi. Zahvaljujem svim kolegama načelnicima i gradonačelnicima na suradnji, ovo je pravi put za zajednički nastup umjesto logike svatko za sebe do granice svoje općine. Ovim projektom ponovno potvrđujemo da smo po ukupnoj količini EU novca daleko najuspješniji u Hrvatskoj jer prijavitelj nije samo grad nego i gradske tvrtke, ustanove, udruge i agencija. Svi ti projekti koji idu preko grada i gradskih tvrtki i ustanova iznose preko milijardu kuna. Ovaj projekt je važan jer je riječ o gospodarskoj djelatnosti, osobito u gospodarenju otpadom. Čestitke svima!“ – rekao je gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok.

Grad Varaždin je 29. lipnja 2020. godine na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala i drugih materijala“ (Referentni broj KK.06.3.1.12.) prijavio projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Motičnjak. Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje u jednoj smjeni, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje. Navedeno će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje stope uporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području 20 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje će sortirnicu zajednički koristiti. Time ovaj projekt predstavlja važan iskorak u razvoju tzv. bezdeponijskog koncepta sustava gospodarenja otpadom.

Prijavitelj projekta je Grad Varaždin koji je s još 19 jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije (gradovi Ivanec i Lepoglava te općine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Jalžabet, Klenovnik, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko) potpisao Sporazum o izgradnji i opremanju te Sporazum o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Na tom području živi ukupno 128.105 stanovnika, kojima će se na ovaj način značajno podići standard i kvaliteta gospodarenja otpada.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga iznosi 35.753.806,01 kuna, a projekt je ostvario i najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen (maksimalnih 85%), odnosno potpora iz EU fonda iznosi 30.390.735,10 kuna.