29. travanj 2016. | Autor: [email protected]

19 polaznika uspješno završilo edukaciju „Voditelj izrade i provedbe EU projekata“

Danas je u salonu Gradske vijećnice gradonačelnik Goran Habuš svečano uručio uvjerenja o uspješno završenoj edukaciji „Voditelj izrade i provedbe EU projekata“.

U sklopu provođenja obrazovnog programa za nezaposlene osobe s područja Grada Varaždina temeljem Sporazuma o zajedničkoj suradnji između Grada Varaždina, Pučkog otvorenog učilišta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Varaždin, 19 polaznika uspješno je završilo radionicu „Voditelji EU projekata“ koja trajala 6 mjeseci.

Ciljna skupina polaznika bile su nezaposlene visoko obrazovane osobe, prijavljene na HZZ.

Stručnjaci s HZZ-a su izradili rang listu prijavljenih kandidata, s koje je prvih 19 osoba bilo pozvano na edukaciju. Edukacija se odvijala u dvije grupe zbog bolje efektivnosti. Vrijednost ovog programa bila je 151.000,00 kn koje je Grad Varaždin izdvojio iz svog Proračuna u svrhu cijeloživotnog obrazovanja i pomoći nezaposlenim osobama.

Bila je ovo prilika da se najaviti još jedna grupa od 12 polaznika čija edukacija je započela  u 2016. Godini, a za koju Grad Varaždin izdvaja oko 100 tisuća kuna.