23. lipanj 2021.

Obavijest o poništenju Javnog natječaja

23. lipnja 2021. godine

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za EU Projekte Grada Varaždina na radna mjesta:

  • Viši savjetnik za pripremu i provedbu EU projekata
  • Viši savjetnik za programe konkurentnosti i kohezije

Odluka o poništenju javnog natječaja