17. kolovoz 2022.

Obavijest o poništenju dijela javnog natječaja

Djelomično se poništava Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća u dijelu koji se odnosi na radno mjesto: Viši informatički referent.

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja