05. travanj 2024.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) i službenika na neodređeno vrijeme - Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

  • na vježbenički staž za osposobljavanje na radnom mjestu: Stručni referent za poslove pisarnice prostornog uređenja,
  • na neodređeno vrijeme na radna mjesta: Viši stručni savjetnik za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture, Viši stručni suradnik za održavanje prometnica i javnih površina i Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

 

Rok za podnošenje prijava: 18. travnja 2024.

Obavijest i upute kandidatima

Tekst Javnog natječaja

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 40/24 dana 5. travnja 2024. g.

Potreba za zapošljavanjem na predmetna radna mjesta objavljena je na Portalu Burza rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

8. svibnja 2024.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti