27. ožujak 2024.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) i službenika na neodređeno vrijeme - upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

  • na vježbenički staž za osposobljavanje na radnom mjestu: Upravni referent za poslove Odjela,
  • na neodređeno vrijeme na radna mjesta: Viši savjetnik za IT, Viši stručni suradnik za međugradsku i međunarodnu suradnju, odnose s javnošću i protokol i Viši stručni referent za zaštitu na radu i opće poslove

Rok za podnošenje prijava: 8. travnja 2024.

Tekst Javnog natječaja

Obavijest i uputa kandidatima

 

Natječaj će se objaviti u "Narodnim novinama" broj 37/24 dana 27. ožujka 2024. g., a u online izdanju bit će vidljiv tijekom dana.

Potreba za zapošljavanjem na predmetna radna mjesta objavot će se na Portalu Burza rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.