15. lipanj 2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Obavijest o pokrenutom postupku

Rok za predaju: 25. lipnja 2022. g. do 23:59 sati

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

Obavijesti i upute

Tekst Javnog natječaja

17. lipnja 2022.

Ispravak Obavijesti i uputa

Ispravak Javnog natječaja

11. srpnja 2022.

Obavijest o poništenju Javnog natječaja

 

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ