Naknadno dostavljena pitanja i odgovori vezani uz pripremu ponude

(Ažurirano 9. studenog 2015). 

P: Da li je procijenjena vrijednost s uključenim iznosom PDV-a?
O: Ne, procijenjena vrijednost iskazana je bez uključenog PDV-a. PDV se dodatno obračunava po zakonskoj stopi na dan izrade računa.

P: Da li najam i održavanje VPS servera treba biti uključeno za prvu godinu?
O: Da. Naručitelj očekuje punu funkcionalnost VPS servera najmanje 12 mjeseci od dana isporuke.

P: Da li je moguće dobiti pristup Google Analyticsu ili dobiti statistiku korištenja stranice u zadnjih godinu-dvije?
D: Da. Potrebno je kontakt osobi na email uputiti zahtjev za pristup statistici.

P: Možemo li dobiti Knjigu grafičkih standarda Grada Varaždina
D: Možete je preuzeti ovdje