Mjesni odbor Hrašćica

Vijeće mjesnog odbora Hrašćica

Damir Laljek - predsjednik
Darko Auker - potpredsjednik 
Glorija Šutalo - članica 
Dino Hrženjak - član 
Monika Martinez - članica 
Nikola Solomun - član 
Petar Jezidžić - član  
Boris Androić - član 
Ivica Čepin - član  

Adresa

Društveni dom, R. Boškovića 11, Hraščica

Ulaz u sjedište mjesnog odbora Hrašćica

Kontakt

E: mo-hrascica@grad.varazdin.hrlaljekdamir@gmail.com

obrasci

Zahtjev za korištenje prostora mjesnih odbora

Odobrenje za jednokratno korištenje prostora mjesnih odbora bez naknade

Odobrenje za jednokratno korištenje prostora mjesnih odbora uz naknadu

Područje mjesnog odbora Hrašćica