Mjesni odbor Hrašćica

Vijeće mjesnog odbora Hrašćica

Damir Laljek - predsjednik
Dino Hrženjak - potpredsjednik 
Marija Simon-Skuzin - članica 
Ana Čopor - članica 
Ivan Jurčević - član 
Darko Auker - član 
Sandro Plantak - član  
Martina Tomičić Furjan - članica 
Branko Poljak - član  

Adresa

Društveni dom, R. Boškovića 11, Hraščica

Ulaz u sjedište mjesnog odbora Hrašćica

Kontakt

E: [email protected][email protected]

M: 091 517 6476

obrasci

Zahtjev za korištenje prostora mjesnih odbora

Odobrenje za jednokratno korištenje prostora mjesnih odbora bez naknade

Odobrenje za jednokratno korištenje prostora mjesnih odbora uz naknadu

Područje mjesnog odbora Hrašćica