Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Odabirom pojedinih materijala bit ćete preusmjereni na Google Drive gdje možete preuzeti pojedinačne materijale za svaku točku dnevnog reda odabrane sjednice. Ukoliko su vam potrebni svi materijali za određenu sjednicu, možete ih preuzeti odabirom "preuzmite sve materijale" koji se nalazi kraj svake sjednice te preuzeti .rar ili .zip datoteku. Vodite računa o veličini datoteke za preuzimanje koja je navedena u napomeni.

3. sjednica - 9. rujna 2021. godine

2. Sjednica - 13. srpnja 2021. godine

Konstituirajuća sjednica - 17. lipnja 2021. godine

 

MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2017.-2021.

 

MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2013.-2017.