Koronavirus - Mjere

U cilju transparentnog izvještavanja javnosti i korisnika, na jednom mjestu navodimo mjere koje Grad Varaždin poduzima u vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih situacijom s COVID-19. Mjere će se upotpunjavati, sukladno njihovim stupanjem na snagu. 

 

OSLOBAĐANJE PLAĆANJA VRTIĆA

Povećanje izdvajanja sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu za privatne vrtiće u iznosu od 290,00 kuna mjesečno po djetetu, odnosno tijekom ožujka i travnja iznos se povećava sa 710,00 kuna na 1.000,00 kuna po djetetu. Vrtići su upućeni i na prijavu mjere HZZ-a i Vlade RH o isplati minimalne plaće za ožujak, travanj i dalje. 

Iznos uplate roditelja/skrbnika Dječjeg vrtića „Varaždin“ pokrit će se iz Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu u iznosu koji odgovara Ugovora o ostvarivanju redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta ili Ugovora o ostvarivanju opservacijskog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta, sklopljenog između Dječjeg vrtića „Varaždin“ i roditelja/skrbnika. Roditelji koji su u međuvremenu platili punu cijenu usluge dječjeg vrtića za mjesec ožujak, za razliku u uplati će im biti umanjena obveza u prvom mjesecu redovnog i normalnog rada vrtića.

 

PRODUŽENI BORAVAK

U svrhu očuvanja radnih mjesta i ostvarivanja prava zaplenih u produženom boravku, iznos uplate roditelja/skrbnika čije je dijete polaznik programa produženog boravka, pokrio se iz Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu za mjesec ožujak u cijelosti. Učitelji/ice zaposleni u produženom boravku za vrijeme trajanja nastave na daljinu za svoj rad primat će minimalnu plaću počevši s isplatom plaće za mjesec travanj 2020. godine pa sve do uspostave normalne i redovne nastave

 

POMOĆNICI U VRTIĆU I ŠKOLAMA

Svi pomoćnici dobit će naknadu. 

 

ODGODA PLAĆANJA  PREMA GRADU

Na 24. sjednici Gradskog vijeća donesena je po hitnom postupku Odluka o odgodi plaćanja potraživanja Grada Varaždina od pravnih osoba i građana, a koja uključuje odgodu plaćanja za pravne i fizičke osobe bez podnošenja zahtjeva, a odnosi se na potraživanja  koja dospijevaju u veljači, ožujku i travnju: 

 • komunalnu naknadu
 • komunalni doprinos
 • zakupninu (poslovne prostore, javne površine, poljoprivredno zemljište)
 • naknadu za korištenje prostora za rad udruga
 • otkup (prodaju) stanova
 • najamnine (zaštićene i ugovorene)
 • porez za korištenje javne površine
 • refundaciju režijskih troškova

 

PODUZETNIČKI FOND

Grad Varaždin aktivirao je Poduzetnički fond i otvorio Javni poziv za dodjelu financijske pomoći poduzetnicima i obrtnicima kojima je  zabranjen rad prema Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnim djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, a koju je donio Stožer civilne zaštite RH 19. ožujka 2020. godine.

Na javni poziv za dodjelu potpora mogu se javiti poduzetnici i obrtnici koji imaju registrirano sjedište na području Grada Varaždina i čiji se zatvoreni objekt nalazi na području Grada Varaždina, a za podmirivanje troškova:

 • potrošnje vode i odvodnje
 • opskrbe plinom
 • odvoza/zbrinjavanja otpada
 • najma poslovnog prostora

Mogu se prijaviti troškovi nastali od 1. travnja 2020. pa do trajanja zabrane rada u visini do 1.000,00 kn mjesečno.

LINK NA POZIV

 

UMIROVLJENICIMA PAKETI 

Grad Varaždin će zajedno s Udrugom umirovljenika Grada Varaždina umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja podijeliti uskršnje pakete uz pomoć Crvenog križa Varaždin, a s obzirom na zaštitne mjere od virusne pandemije. Crveni križ Varaždin će prema pripremljenom popisu Udruge umirovljenika Varaždin na kućne adrese 300 potrebitih dostaviti prigodne poklone. Pokloni se financiraju iz Zaklade solidarnosti Grada Varaždina koja je osigurala  21.000,00 kn, a osim uobičajene domaće šunke i hrena, svojom donacijom od 300 kutija keksi, u akciju se uključila domaća  tvrtka prehrambenih proizvoda„Branka d.o.o.

 

USKRSNICE

Grad Varaždin isplatio je uskrsnice na kućne adrese umirovljenika i osoba s invaliditetom. Uskrsnice su isplaćene umirovljenicima čija mirovinska primanja iznose do 2 tisuće kuna mjesečno, osobama s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb Varaždin i osobama koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Uskrsnica iznosi 150 kuna. Iz gradskog proračuna u tu svrhu bit će ukupno isplaćeno 354.750,00 kuna. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Zagreb na području grada Varaždina živi ukupno je 2019 umirovljenika s mirovinskim primanjima do 2 tisuće kuna, 300 osoba s osobnom invalidninom prema podacima Centra za socijalnu skrb Varaždin i 46 osoba koje imaju status nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Varaždin.

 

POTPISIVANJE UGOVORA S UDRUGAMA, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I SAMOSTALNIM UMJETNICIMA

Udrugama, neprofitnim organizacijama i samostalnim umjetnicima isplatit će se odobreni iznos u dva obroka. Prvi obrok isplatiti će se u visini od 50%  ukupnog odobrenog iznosa u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora, a drugi obrok u visini od 50% ukupnog odobrenog iznosa po obrazloženju i uvidu u mogućnosti provedbe projekta/programa s obzirom na izvanrednu situaciju vezanu uz mjere zaštite od širenja zaraze virusom COVID-19. Radi se o Javnim pozivima koji su bili raspisani i obrađeni, a ukupna vrijednost prihvaćenih programa jest 1.510.000 kuna, tj. za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu iznos je 660.000 kuna, za kulturu 760.000 kuna te za mlade 90.000 kuna.

 

GRADSKA TRŽNICA

Na temelju prethodne suglasnosti TD Gradska tržnica d.o.o. privremeno je obustavila fakturiranje zakupa za poslovne prostore poslovnim partnerima čiji je rad obustavljen sukladno mjerama Stožera civilne zaštite RH. Obustava fakturiranja zakupa osnosi se na sajmišta Biškupec i Banfica (od 12. ožujka), sve prodavaonice neprehrambene robe (osim Bipe) na Gradskoj tržnici u Varaždinu (od 19. ožujka) te ostalim prodavaonicama na tržnici, kao i prodaja na klupama (od 23. ožujka). Nastavlja se daljnja obustava naplate zakupa za sve poslovne prostore u koje se ubrajaju prodavaonice tekstila i druge nespecijalizirane prodavaonice neprehrambene robe do opoziva Odluke Stožera civilne zaštite RH, a cijene zakupa poslovnih prostora na Gradskoj tržnici koje se odnose na klupe, žičane boksove i rashladne komore za mjesec ožujuak smanjit će se za 25%, a od 1. travnja se obustavlja naplata.