Klub Slavonaca Varaždinske županije

Klub Slavonaca Varaždinske županije upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske 08. lipnja 2007. godine. Osnovni sadržaj djelatnosti je: očuvanje običaja i tradicija Slavonaca, promoviranje slavonskog kraja na području Varaždinske županije, sudjelovanje u drugim akcijama koje potiču povezivanje Slavonije sa sadašnjim mjestom prebivališta članova.

Klub Slavonaca Varaždinske županije je vrlo aktivna udruga. Članovi se sastaju svake srijede u 18 sati. Na tom dežurstvu odvijaju se druženja članova kluba, planiranja, dogovaranja, proslave rođendana i drugih prigodnih obilježavanja uz zvuke tamburice i specijalitete Slavonije. Obavezno se u jesen sastajemo na kestenijadi.

Klub Slavonaca je posjetio manifestacije: Konji bijelci u Babinoj Gredi, Vinkovačke jeseni, Đakovačke vezove, Stanarske susrete u Babinoj Gredi, Crkvaračko prelo, Zlatne grive u otoku itd … Uzvratni susreti raznih Kulturno umjetničkih društava su najčešće za vrijeme Špancir festa u Varaždinu kako bi se u pravom smislu spojili novi koloriti i zvuci tamburice.

Za vrijeme naših druženja rodila se ideja o izgradnji autohtone slavonske kuće koja bi bila prava riznica blaga Slavonije u koju bi svatko dobro došao. Pozivamo i druge slične udruge da prihvate ruku prijateljstva i na sličan način stvore riznice svoga kraja kako bi u Varaždinu doprinijeli jačanju kontinentalnog turizma gdje bi turisti imali Hrvatsku na dlanu.

Kontakt:

Klub Slavonaca Varaždinske županije
Matični broj/JMBG 2259133
OIB 29466345843
Kratka 1
42000 Varaždin

Kontakt osoba: Ivica Petričević
T: 042/711-485
M: 098/912-8272
F: 042/712-432
E: [email protected]r