16. studeni 2023.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Oprema za video nadzor javnih površina Grada Varaždina (proširenje)