03. listopad 2023.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za nastavak Sajmišne ulice s odvojcima u Varaždinu