12. travanj 2024.

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave Usluga izrade V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina