20. lipanj 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge tiskanja i kuvertiranja - komunalna naknada