31. listopad 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge mrežnog povezivanja