19. prosinac 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave: Stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu na izgradnji natkrivene tribine u Hrašćici