17. studeni 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave: Radovi na rekultivaciji zemljišta na lokaciji Motičnjak