20. lipanj 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Izrada idejnog projekta za izgradnju spoja Jalkovec na Jugozapadnu obilaznicu DC2