19. prosinac 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave: Investicijsko održavanje, uklanjanje nedostataka i sanacija javnih skloništa Zagrebačka 15, Varaždin-Sjever i Zagrebačka 15, Varažd