07. srpanj 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave: Detaljni financijski i ostali učinci izmjena Ugovora o koncesiji održavanja i naplate parkirališnih mjesta na javnim površinama gra