31. kolovoz 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Izrada studije: Razrada tehničkog rješenja i tehno ekonomska analiza opravdanosti za izgradnju centralnog toplinskog sustava