05. prosinac 2022.

ODLUKA O ODABIRU EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE. NABAVA I IMPLEMENTACIJA KOMUNALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA