11. ožujak 2019.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave za adaptacijupodruma zgrade na adresi u Varaždinu, Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)