29. rujan 2020.

Obavijest o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade elaborata V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina