29. studeni 2017.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za radove na uređenju parka i prostora u Varaždinu, Križanićeva ulica - Sveučilište Sjever