07. siječanj 2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu tjelesne zaštite i imovine za potrebe Grada Varaždina