15. ožujak 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade Strategije razvoja turizma Grada Varaždina do 2027. godine