18. listopad 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju III. osnovne škole, Biškupec, Trg Ivana Perkovca 35, Varaždin