25. listopad 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju VII. osnovne škole Varaždin, Donji Kućan, Varaždinska 131, Va