18. kolovoz 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade idejnog projekta za izgradnju cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje