14. ožujak 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge Ex ante evaluacije Strategije razvoja urbanog područja Grada Varaždina za razdoblje od 2021. do 2027. godine