19. svibanj 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga građevinskog nadzora nad izvođenjem radova za GRUPU 1. Izgradnja prometnica i sustava odvodnje,BROJ UGOVORA: KK.03.1.2.03