29. listopad 2018.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za radove na izgradnji novih ulica u Kućan Marofu sa spojem na ulicu Savica