19. kolovoz 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na ugradnji kalorimetara u stanove u zgradama A. Harambašića 34 i 36, Varaždin