01. srpanj 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na sanaciji dijela krovišta Gradske vijećnice - sjeverna streha dvorišnog dijela glavnog južnog krila