13. rujan 2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na sanaciji dijela krovišta Gradske vijećnice-II faza