17. svibanj 2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na revitalizaciji dijela Šetališta J.J. Strossmayerau projektu HICAPS