15. rujan 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za obnovu i sanaciju ulaznog portala, kamenog sokla i balkona Gradske vijećnice