04. listopad 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave javnih govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu