18. travanj 2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave izvođenja radova uređenja okoliša i vanjskih igrališta, prilaza i uklanjanje spremnika s mazutom na VI. osnovnoj školi