12. studeni 2018.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu eleborata "IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina"