31. svibanj 2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavene nabave izvođenja radova na adaptaciji podruma zgrade na adresi u Varaždinu, Petra Preradovića 4