04. lipanj 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu tablet računala za potrebe Gradskog vijeća Grada Varaždina