20. kolovoz 2020.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opremeza video nadzor javnih površina Grada Varaždina (proširenje) sa preslikom zapisnika