11. listopad 2018.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu 30 replika odora za Varaždinsku građansku gardu