23. listopad 2020.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju skloništa za mačke na lokaciji Beli kipi